Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

-:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI---

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Lịch Sử (trước 1930) >> -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- Trang: [1] 2   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
-:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/7/2004 8:12:35 PM   
HoAnGTrAnG


Bài: 176
--Thay Trời Hành Hoá ... Hoàng Thượng Truyền Rằng:


Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
Nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
Vì vậy Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong.
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
Việc xưa xem xét,
Chứng cứ còn ghi.

Vừa rồi:

Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oáng hận.
Quân cuống Minh đã thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ dưới gầm tai vạ.
Dối trời lừa dân đủ muôn nghìn kế,
Gây binh kết oán trải hai mươi năm.
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc ngán thay cá mập thuồng luồng,
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật bắt giò chim trả chốn chốn lưới giăng,
Nhiễu nhân dân bắt bẩy hươu đen nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng đứa nhe răng máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà mai đắp đất chân tay nào phục dịch cho vừa.
Nặng nề những nỗi phu phen,
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông hải không rửa sạch mùi.
Lẽ nào trời đất dung tha,
Ai bảo thần dân chịu được.

--Ta đây:

Núi lam Sơn dấy nghĩa,
Chốn hoang dã nương mình.
Ngẫm thù lớn há đội trời chung,
Căm giặc nước thề không cùng sống.
Đau lòng nhức óc chốc đã mười mấy năm trời,
Nếm mật nằm gai há phải một hai sớm tối.
Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh,
Ngẫm trước đến nay lẽ hưng phế đắn đo càng kĩ.
Những trằn trọc trong cơn mộng mị,
Chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi.
Vừa khi cờ nghĩa dấy lên,
Chính lúc quân thù đang mạnh.

--Lại ngặt vì:

Tuấn kiệt như sao buổi sớm,
Nhân tài như lá mùa thu.
Việc bôn tẩu thiếu kẻ đỡ đần,
Nơi duy ác hiếm người bàn bạc.
Tấm lòng cứu nước vẫn đăm đắm muốn tiến về đông,
Cỗ xe cầu hiền thường chăm chắm còn dành phía tả.

--Thế mà:

Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi,
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần thì giận hung đồ ngang dọc,
Phần thì lo vận nước khó khăn.
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Khi Khôi Huyện quân không một đội.
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn,
Ta gắng chí khắc phục gian nan.
Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới.
Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoàn nước sông chén rượu ngọt ngào.

--Trọn hay:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chính nhân để thay cường bạo.
Trận Bò Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng,
Quân thanh càng mạnh.
Trần Trí, Sơn Thọ nghe hơi mà mất vía,
Lí An, Phương Chính nín thở cầu thoát thân.
Thừa thắng ruổi dài, Tây Kinh ta chiếm lại.
Tuyển binh tiến đánh, Đông Đô đất củ thu về.
Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm,
Tốt Động thây chất thành núi, nhơ để ngàn năm.
Phúc tâm quân giặc, Trần Hiệp đã phải bêu đầu,
Mọt gian kẻ thù, Lí Lượng cũng đành bỏ mạng.
Vương Thông gỡ thế nguy, mà đám lửa cháy lại càng cháy,
Mã Anh cứu trận đánh, mà quân ta hăng lại càng hăng.
Bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí cùng lực kiệt,
Chẳng đánh mà người chịu khuất, ta đây mưu phạt tâm công.
Tưởng chúng biết lẽ ăn năn nên đã thay lòng đổi dạ,
Ngờ đâu vẫn đương mưu tính lại còn chuốc tội gây oan.
Giữ ý kiến của một người, gieo hoạ cho bao nhiêu kẻ khác,
Tham công danh một lúc, để cười cho tất cả thế gian.

--Bởi thế:

Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh không ngừng,
Đồ nhút nhát Thạnh, Thăng đem dầu chữa cháy.
Đinh Mùi tháng chín Liễu Thăng đem quân từ Khâu Ôn kéo lại,
Năm ấy tháng Mười Mộc Thạnh chia đường từ Vân Nam tiến sang.
Ta trước đã điều binh thủ hiểm, chặt mũi tiên phong.
Ta sau lại sai tướng chẹn đường, tuyệt nguồn lương thực.
Ngày mười tám trận Chi Lăng Liễu Thăng thất thế,
Ngày hai mươi trận Mã Yên Liễu Thăng cụt đầu.
Ngày hăm lăm bá tước Lương Minh bại trận tử vong,
Ngày hăm tám thượng thư Lí Khánh cùng kế tự vẫn.
Thuận đà ta đưa lưỡi dao tung phá,
Bí nước giặc quay mũi giáo đánh nhau.
Lại thêm quân bốn mặt vây thành,
Hẹn đến giữa tháng mười diệt giặc
Sĩ tốt kén người hùng hổ,
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh.
Gươm mài đá đá núi cũng mòn,
Voi uống nước nước sông phải cạn.
Đánh một trận sạch không kình ngạc,
Đánh hai trận tan tác chim muông.
Nổi gió to quét sạch lá khô,
Thông tổ kiến sụt toang đê vỡ.
Đô đốc Thôi Tụ lê gối dâng tờ tạ tội,
Thượng thư Hoàng Phuác trói tay để tự xin hàng.
Lạng Giang, Lạng Sơn Thây chất đầy đường,
Xương Giang Bình Than máu trôi đỏ nước.
Ghê gớm thay, sắc phong vân phải đổi,
Thảm đạm thay, ánh nhật nguyệt phải mờ.
Bị ta chẹn ỏ Lê Hoa, quân Vân Nam hồ đồ sợ bóng mà vỡ mật,
Nghe Thăng thua ở Cần Trạm, quân Mộc Thạnh xéo lên nhau chạy để thoát thân.
Suối Lãnh Câu máu chảy trôi chày nước sông nghẹn ngào tiếng khóc,
Thành Đan xá thây chất đầy nội, cỏ nội đầm đìa máu đen.
Cứu binh hai đạo tan tành quay gót chẳng kịp,
Quân giặc các thành khốn đốn cởi giáp ra hàng.
Tướng giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng,
Thần Vũ chẳng giết hại thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh.
Mã Kì, Phương Chính cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến bể mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết, mà hoà hiếu thực lòng,
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu,
Cũng là chưa thấy xưa nay.

Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Kiền khôn bỉ mà lại thái,
Nhật nguyệt hối mà lại minh.
Muôn thuở nền thái bình vững chắc,
Nghìn thu vết nhục nhã sạch làu.
Âu cũng nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng ngầm giúp đỡ mới được như vầy.
Than ôi! Một cỗ nhung y nên công chiến thắng oanh liệt ngàn năm,
Bốn bên biển cả thăng bình ban chiếu duy tân khắp chốn.
Xa gần bá cáo,
Ai nấy đều hay._____________________________


----- Tâm nào vơi khát vọng...
---------- Dạ nào nguôi xót xa
-------------- Tơ trời như lưới mộng
------------------- Tan rồi hay chưa qua..!!

((¯`_MTHTN_´¯))
Bài số: 1
RE: -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/7/2004 9:03:23 PM   
HoAnGTrAnG


Bài: 176
-:- --Quy Côn Sơn - Chu Trung Tác-- -:-

~~~~~~~~~~@@@@@@~~~~~~~~~~~

Thập niên phiêu chuyễn thán bồng bình
Quy từ dao dao nhật tự tinh
Ký thác mộng hồn tâm cô lý
Không tương huyết lệ tẫy tiên uynh
Binh dư cân phủ ta nan cấm
Khách lý giang san chi thử tình
Uất uất thốn hoài vô nại xứ
Thuyền song thôi chẫm đáo thiên minh .

~~~~~~~~~~@@@@@@~~~~~~~~~~~

-:- --Quy Côn Sơn - Chu Trung Tác-- -:-

~~~~~~~~~~@@@@@@~~~~~~~~~~~

Mười năm đây đó đó rồi đây
Lòng hướng ngọn cờ bay gió bay
Mộng cũng muốn về quê quán củ
Lệ đành đem rót mả mồ ai
Sau cơn chinh chiến buồn chi lắm
Trước cảnh non sông thảm thế này
Đau đớn lòng ta không nói được
Thuyền đêm hé cửa đợi ngày mai .

~~~~~~~~~~@@@@@@~~~~~~~~~~~

--NGUYỄN TRẢI --_____________________________


----- Tâm nào vơi khát vọng...
---------- Dạ nào nguôi xót xa
-------------- Tơ trời như lưới mộng
------------------- Tan rồi hay chưa qua..!!

((¯`_MTHTN_´¯))

(trả lời: HoAnGTrAnG)
Bài số: 2
RE: -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/8/2004 1:10:31 PM   
American

 

Bài: 2098
Cám ơn bạn đã đăng Bình Ngô Đại Cáo .
Đó đúng là bài tôi học thuở cắp sách tới trường.
Có điều là tôi học văn rất dốt, nên quên mất
bài này tiếng Nôm hay tiếng Hán, và nếu bằng tiếng
Hán, thì bản dịch này của ai ?
Xin bạn làm ơn cho trót.

(trả lời: HoAnGTrAnG)
Bài số: 3
RE: -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/8/2004 7:15:57 PM   
HoAnGTrAnG


Bài: 176
To.... American...

Bài thơ trên....... HT lấy từ trong sách ra.....rồi type lên.... nhưng ngặt một điều ....... Trong sách để.............. là....... -:- --Quy Côn Sơn - Chu Trung Tác-- -:- Ông họa bài này lúc khơi thuyền trở lại Côn Sơn.................. rồi kèm theo........ bài dịch...... nhưng không có để tên tác giả ..... Tôi sẽ cố gắng tìm rồi post lên cho bạn sau......... Thanx....!


_____________________________


----- Tâm nào vơi khát vọng...
---------- Dạ nào nguôi xót xa
-------------- Tơ trời như lưới mộng
------------------- Tan rồi hay chưa qua..!!

((¯`_MTHTN_´¯))

(trả lời: American)
Bài số: 4
RE: -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/9/2004 7:01:08 AM   
American

 

Bài: 2098
Bạn HT:
Tôi chỉ được học Bình Ngô mà không được học.Quy Côn Sơn - Chu Trung Tác.

(trả lời: HoAnGTrAnG)
Bài số: 5
RE: -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/11/2004 6:05:45 PM   
HoAnGTrAnG


Bài: 176
Hi .... American......!!


HT cũng chỉ học ..... và đọc qua sách vở...... với lại trên Net gần đây...... chứ hồi còn ở Quê Nhà...... HT nhỏ xíu xiu...... hông có biết gì hết.... bây giờ ``````` cũng vẩn còn ```` đang tìm hiểu... và học hỏi thêm về ``` lịch sử.... VN....!!


_____________________________


----- Tâm nào vơi khát vọng...
---------- Dạ nào nguôi xót xa
-------------- Tơ trời như lưới mộng
------------------- Tan rồi hay chưa qua..!!

((¯`_MTHTN_´¯))

(trả lời: American)
Bài số: 6
RE: -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/15/2004 10:42:21 AM   
Phượng Các


Bài: 3321
American

Bài Bình Ngô Đại Cáo nguyên văn bằng chữ Hán, bài dịch trên là của Bùi Kỷ. (có vài chữ sai chính tả).

(theo Hợp Tuyển Thơ Văn Việt Nam, Nhà Xuất Bản Văn Học, Hà Nội)


_____________________________

Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này
VHC

(trả lời: American)
Bài số: 7
RE: -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/15/2004 11:30:30 AM   
Phượng Các


Bài: 3321
Tôi xem lại quyển Việt Nam Sử Luợc của Lệ Thần Trần Trọng Kim thì thấy bản dịch của TTK có khác và truớc kia thì miền Nam dùng bản dịch của TTK. Vì bài dài quá nên rất tiếc là tôi không gõ đăng lên đây đuợc.


_____________________________

Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ dù sạch đừng vương gót này
VHC

(trả lời: Phượng Các)
Bài số: 8
-:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- - 5/15/2004 6:05:20 PM   
LeThu


Bài: 4963
Từ: Costa del sur el EUA
quote:


Tôi xem lại quyển Việt Nam Sử Luợc của Lệ Thần Trần Trọng Kim thì thấy bản dịch của TTK có khác và truớc kia thì miền Nam dùng bản dịch của TTK. Vì bài dài quá nên rất tiếc là tôi không gõ đăng lên đây đuợc.


Thử xem bản Hán Việt này xem sao!

[iframe]http://www.viet49ab.com/binh_ngo_dai_cao.asp[/iframe]
http://www.viet49ab.com/binh_ngo_dai_cao.asp

... và các bản này:

BNĐC
http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/vhtrungdai1/ch6.htm
BVN
http://home.no.net/tptruong/vanhoc/bndcdn.htm
TP-NXV
http://www.honque.com/HQ025/bKhao_nxVinh025.htm
NTT
http://vuphuonganh.topcities.com/lichsu/binhngo.htm
TS
http://www.loive.00books.com/tailieu/Vanminhtieupham.htm
VTBTrâm
http://www.hdvnbtdt.org/article.php3?id_article=135

Nguyễn Trãi Bị Kiểm Duyệt - Quang Minh

[iframe]http://www.tanvien.net/gioithieu_02/nguyen_trai_bi_kiem_duyet.html[/iframe]
http://www.tanvien.net/gioithieu_02/nguyen_trai_bi_kiem_duyet.html


.

(trả lời: Phượng Các)
Bài số: 9
Nguyễn Trãi bị kiểm duyệt - 5/15/2004 8:48:49 PM   
zhang

 

Bài: 93
Chuyện kiểm duyệt này thì gần như quyển sách sử nào xuất bản ở VN cũng có, không ít thì nhiều, nhưng hiếm người để ý. Đang nói về Nguyễn Trãi tôi xin đưa thêm 1 ví dụ : VIỆT NAM SỬ LƯỢC - TRẦN TRỌNG KIM - NXB VĂN HÓA THÔNG TIN 1999 , trang 239 đăng Bình Ngô đại cáo bằng chữ Hán, trang 242 phiên âm, trang 245 dịch nghĩa.

Phiên âm : Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc...
Dịch : Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nên độc lập...

Những kiểm duyệt kiểu này thật sự là vừa ngây ngô, vừa cười ra nước mắt...

(trả lời: LeThu)
Bài số: 10
Trang:   [1] 2   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Lịch Sử (trước 1930) >> -:--BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO--:- --NGUYỄN TRẢI--- Trang: [1] 2   phần sau >   >>
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode