Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

RE: Quỹ Đặc Trưng

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Tổng Quát] >> Thông Báo >> RE: Quỹ Đặc Trưng Trang: <<   < phần trước  22 23 [24] 25 26   phần sau >   >>
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
RE: Quỹ Đặc Trưng - 11/30/2008 7:15:07 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$50 Nó
-------------------------------------------------------
$3,500 Balance

Xin cám ơn Nó đã đóng góp vào quỹ DT. Cũng xin cám ơn anh Ngụy Xưa đã tặng sách gây quỹ cho Dactrung.net.

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 231
RE: Quỹ Đặc Trưng - 12/2/2008 2:43:16 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
-$100 December Hosting fee
-------------------------------------------------------
$3,400 Balance

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 232
RE: Quỹ Đặc Trưng - 12/3/2008 4:27:23 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$50 Áo Vàng
-------------------------------------------------------
$3,450 Balance

Xin cám ơn Áo Vàng đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 233
RE: Quỹ Đặc Trưng - 12/9/2008 8:02:15 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$35 Kim Nguyễn
-------------------------------------------------------
$3,485 Balance

Xin cám ơn Kim Nguyễn đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.Cám ơn anh Ngụy Xưa đã tặng sách để gây quỹ. 

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 234
RE: Quỹ Đặc Trưng - 12/23/2008 6:39:03 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$50 Bồng Lai
-------------------------------------------------------
$3,535 Balance

Xin cám ơn chị Bồng Lai đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng.

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 235
RE: Quỹ Đặc Trưng - 12/29/2008 6:38:55 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$35 NGT (người giấu tên)
-------------------------------------------------------
$3,570 Balance

Xin cám ơn NGT đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng. Đặc biệt cám ơn anh Gun_ho và Tabalo luôn trong vụ này.

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 236
RE: Quỹ Đặc Trưng - 1/11/2009 8:04:30 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$50 AoVang/Ngụy Xưa
-$100 Jan 2009 Hosting Fee
-------------------------------------------------------
$3,520 Balance

Xin cám ơn AoVang đã đóng góp vào Quỹ Dt. Cám ơn anh Ngụy Xưa đã tặng sách.

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 237
RE: Quỹ Đặc Trưng - 1/13/2009 8:18:39 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$40 CaoNguyen
-------------------------------------------------------
$3,560 Balance

Cám ơn anh CaoNguyen

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 238
RE: Quỹ Đặc Trưng - 1/31/2009 3:34:29 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$120 Mỹ Trinh
-------------------------------------------------------
$3,680 Balance

Cám ơn chị Mỹ Trinh và anh Ngụy Xưa đã đóng góp vào quỹ Đặc Trưng

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 239
RE: Quỹ Đặc Trưng - 2/2/2009 7:24:55 PM   
Cả Ngố


Bài: 7031
Từ: Thung Lũng Hoa Vàng
$100 Feb 2009 Hosting Fee
-------------------------------------------------------
$3,580 Balance

(trả lời: Cả Ngố)
Bài số: 240
Trang:   <<   < phần trước  22 23 [24] 25 26   phần sau >   >>
Các Diễn Đàn >> [Tổng Quát] >> Thông Báo >> RE: Quỹ Đặc Trưng Trang: <<   < phần trước  22 23 [24] 25 26   phần sau >   >>
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode