Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

Nhân quyền là Quyền con người

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Học Hỏi] >> Ngôn ngữ học >> Nhân quyền là Quyền con người Trang: [1]
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
Nhân quyền là Quyền con người - 12/20/2008 5:40:00 AM   
phiengung

 

Bài: 445
Nhân đọc bài xã luận trên báo Nhân dân của việt cọng, ngoài việc việt cọng trơ trẽn bàn về vấn đề nhân quyền, cách dùng chữ của họ thấy là lạ làm sao.

1. "sự ra đời của Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền là thỏa thuận pháp lý quốc tế đầu tiên về quyền con người"

Chữ Nhân quyền đã được dùng lâu đời để chỉ những quyền tự do căn bản của con người. Trong bài xã luân, văn nô việt cọng dùng chữ quyền con người để chỉ ý niệm này. Thật ra, không ai nói quyền con người mà phải nói "quyền làm người" mới đúng.

2. "phẩm giá vốn có và các quyền bình đẳng bất di bất dịch của tất cả các thành viên trong gia đình loài người là nền tảng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới"

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ý niệm này. Có phải họ muốn nói "cộng đồng nhân lọai" là ý niệm "human faimily"?

3.   "sự coi thường và xâm phạm các quyền con người dẫn đến những hành vi man rợ, xúc phạm tới lương tâm nhân loại, và việc tạo lập một thế giới trong đó con người sẽ được hưởng tự do ngôn luận, tín ngưỡng và tự do thoát khỏi nỗi sợ hãi và đói nghèo đã được tuyên bố như là khát vọng cao cả nhất của những người dân bình thường"...

Đoạn văn trên thật lạ. Như thế thì "các đĩnh cao trí tuệ việt cong" không có khát vọng được hưởng tự do ngôn luận, tín ngưỡng"? Thảo nào họ sẵn sàng làm loa phóng thanh cho quan thầy cọng sản của họ cũng như chỉ biết tôn thờ Mác, Lê, Mao, Sit ta lin và Hố!

4.   "khi tham vọng thống trị vẫn còn tồn tại trong một số nhómtập đoàn người"

Có ai hiểu cái "tập đoàn người" này là gì không?

5.    "khi quyền tự quyết dân tộc đã bị tước đoạt thì nhân quyền chỉ là một ước mơ không bao giờ đạt tới."
 
Viết thế thì họ mặc nhìn nhận Việt nam không độc lập.

6.    "Là dân tộc đã phải hy sinh xương máu để giành lại độc lập và quyền làm người, hơn ai hết, mọi người Việt Nam đều nhận thức được rằng, nhân quyền là giá trị cao cả, thiêng liêng và khi đã đấu tranh giành được nhân quyền thì phải bảo vệ và tiếp tục phát triển nó. Chính vì thế, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm vấn đề nhân quyền, không chỉ trong các chủ trương, chính sách mà bằng hành động thực tế để nhân quyền trở thành giá trị xã hội - con người, trở thành tài sản quý giá, một nhân tố góp phần đưa đất nước tới mục tiêu cao cả "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Chứng nào tật đó.

7.    Nhân quyền đã trở thành một nội dung mang tính pháp lý, được ghi rõ trong Ðiều 50 Hiến pháp (sửa đổi) được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15-4-1992: "Ở nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật". 

"quyền con người" của việt cọng?

8.     "Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa"

Nghĩa là gì?

9.    "thực hiện chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân"
 
Có phải việc bỏ tù luật sư Lê Thi Công Nhân và linh mục Nguyễn Văn Lý là  một hành động "thực hiện chuyên chính"?

10.   "Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc, và cũng từ đó, Việt Nam đã tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt của cộng đồng thế giới, trong đó có việc tham gia vào các công ước quốc tế về nhân quyền, và tích cực đóng góp vào các hoạt động bảo  vệ nhân quyền trên phạm vi thế giới.".....

     "đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tới thắng lợi mới, để mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" trở thành một hiện thực trên Tổ quốc của chúng ta. Ðó chính là hành động thiết thực nhất để tôn vinh giá trị cao cả của nhân quyền."

Bảo bọn viêt cọng vô liêm sĩ cũng không quá đáng! 

Trích từ: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=36&sub=49&article=136740

< Sửa đổi: phiengung -- 12/20/2008 5:43:09 AM >
Bài số: 1
RE: Nhân quyền là Quyền con người - 12/20/2008 8:38:31 AM   
HanhHe

 

Bài: 772
Chính quyền VN rất e dè ngại ngùng khi nhắc đến chữ " NHÂN QUYỀN " . Ở VN ai mà nhắc đến hai chữ này , công an sẽ mời ra phường khóm làm việc ngay .

Quyền làm người nghe ra rất chí lý , nhưng họ họ dùng chữ "Quyền con người " nghe nhẹ nhàng hơn.

" Có ai hiểu cái "tập đoàn người" này là gì không?
Nếu nói theo các nhà đỉnh cao trí tuệ loài người , và trong sinh dzật học : Tập đoàn người là quần thể Việt Cộng.

(trả lời: phiengung)
Bài số: 2
Nhân-Quyền - 12/22/2008 1:05:42 AM   
Trò Tê


Bài: 1078
Từ: đâu? rồi hết nơi nào? ai hay?
Các Bạn đã đọc Bản Tuyên-Ngôn Nhân-Quyền Toàn Thế-Giới chưa  ?
Tiếng Anh ... ở đây.
Tiếng Việt.... ở đây.
Hãy ký tên vào bản tuyên-ngôn này ... ở đây.


< Sửa đổi: Trò Tê -- 12/23/2008 4:23:25 AM >

(trả lời: HanhHe)
Bài số: 3
RE: Bị chỉ trích vi phạm Nhân-Quyền - 3/1/2009 4:07:37 PM   
phiengung

 

Bài: 445
Tự xóa.

< Sửa đổi: phiengung -- 3/1/2009 4:25:44 PM >

(trả lời: Trò Tê)
Bài số: 4
Trang:   [1]
Các Diễn Đàn >> [Học Hỏi] >> Ngôn ngữ học >> Nhân quyền là Quyền con người Trang: [1]
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode