Thân cư Tài Bạch (Full Version)

Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Khoa Huyền Bí HọcThân bài


Nguyen trieu thien Kim -> Thân cư Tài Bạch (4/20/2003 11:22:39 AM)

người ta nói người thân cư Tài Bạch thì sau 30 tuổi không phải lo nghỉ về chuyện tiền bạc. Nhưng mà sao chiếu vô có tuần triệt tùm lum. Không biết chừng nào mới cư tại tủ tiền ha? xin các Đại sư chỉ dạy, thienkim này xin đa tạ trước [:)]

Thân của kim an tại Tuất cũng là cung Tài bạch - Tứ Mộ, có Thái Âm (Miếu địa); Thiên Quí (Miếu địa); Lực sĩ; Thái phụ; Hoa cái; Thiên quan; ngoài ra còn có Đà la (Miếu địa); Bạch hổ; Tử; Địa võng

Tam hợp chiếu: Mệnh (Triệt) có Thiên đồng (miếu địa) - Thiên Lương (vượng địa); Hoá Lộc; Lâm Quan; Thái tuế; Đại hao; Đẩu quân
Tam hợp chiếu: Quan - Thiên cơ (Đắc địa); Văn xương (miếu địa); Hữu bật (md); Long trì (md); Tấu thư; Dưỡng; Phong cáo; Thiên phúc; Quan phù

Xung chiếu: Phúc (Tuần) có Thái Dương (vượng địa); Ân Quang (md); Hỉ Thần; Dương phụ; Thiên Tài; Tang Môn; Mộc đức; Thiên khốc; Thiên la

Nhị Hợp: Phụ mẫu (Triệt) có Vũ khúc (đắc địa) - Thất sát (hãm địa); Thiên khôi (md); Thiếu Dương; Đào hoa; Địa kiếp; Hoá kỵ; Bệnh phù; Quan đới; Thiên không
5 -> RE: Thân cư Tài Bạch (4/20/2003 3:10:51 PM)

quote:

Không biết chừng nào mới cư tại tủ tiền ha?


Người ta cũng nói: " nhật nguyệt tối ố kình đà" .

Thái Âm miếu là trái táo chín rất ngon, kình đà bên trong như con sâu, đã phá cái lõi. Nói rằng không có tiền không đúng, dù sao chăng nữa tài tinh (Thái âm) cư Tài vị (cung Tài) cũng được hưởng cách này.

Đương số mệnh nữ, ngộ Triệt, cung Phúc ngộ Tuần, không phải là số cự phú, cho dù đại hạn 34-43 có làm việc nhiều. Thế nên, cứ tà tà, đừng trèo cao. Đại hạn 44-53, xuông xẻ hơn về vấn đề tiền bạc, phải đến năm 2006 trở đi.

Thế nhé!
Nguyen trieu thien Kim -> RE: Thân cư Tài Bạch (4/20/2003 4:32:05 PM)

oh thì ra là như vậy, hèn gì ngồi đợi hoài mà chưa thấy Tài đâu hết. Đa tạ ông 5 nhiều [:D]
Trang: [1]Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode