Diễn đàn này đã đóng cửa, không thể đăng bài mới. Xin mời các bạn qua bên Phố Rùm mới để đăng bài:

Phố Rùm mới

 

Nếu muốn, bạn có thể trở lại trang đầu của diễn đàn cũ này:

Phố Rùm 2