Phố Rùm
Đặc Trưng là một diễn đàn ôn hòa, chú trọng về văn thơ nhạc, văn hóa, kiến thức, tin tức, tâm tình và không có mục đích chính trị.
Đặc Trưng không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bài đăng của thành viên.
Ban Điều Hợp Phố Rùm có toàn quyền sửa, xóa, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên thành viên mà không cần giải thích lý do.

Bài Mới | Bài Hôm Nay | Phố Cũ 1 | Phố Cũ 2 |  Kiểu:
Xin chào !

  Diễn Đàn Mục Bài Bài cuối
Học Hỏi - Hỏi Ðáp Vi Tính
Dành cho các bạn muốn mở rộng kiến thức và có các thắc mắc cần giúp đỡ về computer.
Diễn đàn phụ:
127 597 Re:chữ đẹp cho người Việt..
Wednesday, September 28, 2011 4:22 AM
hue huong 
Vui Học Lập Trình
Bàn luận những vấn đề học lập trình căn bản: C, C++, Java, C#, HTML, CSS, v.v.
Diễn đàn phụ:
3 4 Học .NET..
Thursday, December 09, 2010 7:18 PM
annie1202 
Ngôn ngữ học
Dành cho học hỏi nghiên cứu về ngôn ngữ Việt, ngay cả dịch thuật từ ngoại ngữ . Thảo luận hòa nhã cùng nhau bạn nhé.
52 1948 Re:(Ngồi chơi sơi nước, Seat P..
Friday, September 30, 2011 9:46 PM
hue huong 

Chuyển nhanh đến:
© 2000-2009 ASPPlayground.NET Forum Version 3.6