Phố Rùm
Đặc Trưng là một diễn đàn ôn hòa, chú trọng về văn thơ nhạc, văn hóa, kiến thức, tin tức, tâm tình và không có mục đích chính trị.
Đặc Trưng không chịu bất cứ trách nhiệm gì về bài đăng của thành viên.
Ban Điều Hợp Phố Rùm có toàn quyền sửa, xóa, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên thành viên mà không cần giải thích lý do.

Bài Mới | Bài Hôm Nay | Phố Cũ 1 | Phố Cũ 2 |  Kiểu:
Xin chào !

  Diễn Đàn Mục Bài Bài cuối
Thông Báo
Những tin quan trọng các bạn cần biết từ Nhóm Đặc Trưng.
10 110 Re:Tạm biệt, xin gặp ở Phố mới..
Saturday, October 01, 2011 7:20 AM
tabalo 
Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
Chỉ dẫn - giải đáp thắc mắc về cách sử dụng các tiện ích trên phố rùm Đặc Trưng. Nơi đây cũng là nơi để bạn đóng góp ý kiến cho nhóm điều hợp - ngõ hầu diễn đàn Đặc Trưng là nơi giải trí lành mạnh và thân tình cho tất cả các bạn.
Diễn đàn phụ:
62 487 Re:Không thể "yêu cầu reset lạ..
Saturday, September 24, 2011 10:19 PM
banhien 
Chúc mừng/Phân ưu/Cảm tạ
Chia xẻ vui buồn giữa các thành viên.
65 711 Re::Cầu Siêu cho bác Kỳ..
Friday, September 30, 2011 4:34 AM
hoanghac 
Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
Xin chào nhau giữa bàn tay Có năm ngón nhỏ phơi bày ngón con Thưa rằng những ngón thon thon Chào nhau một bận sẽ còn nhớ nhau (Bùi Giáng)
148 1199 Re:Đăng nhập vào phố 4 không đ..
Saturday, October 01, 2011 7:23 AM
tabalo 
Thử đánh tiếng Việt (1 khách)
Bạn có thể thử cách đánh tiếng Việt ở đây.
30 984 Re:......
Monday, September 26, 2011 1:53 PM
khờ khạo 

Chuyển nhanh đến:
© 2000-2009 ASPPlayground.NET Forum Version 3.6