Linh Tinh Phố Rùm Bài Viết Gia Chánh Lời Tình K Truyện Chọn Lọc Thơ Tình
Trở lại trang đầu
Đi Vào Phố Hồ Sơ Cá Nhân Thư Riêng (Private Message) Các Bài Đăng Từ Lần Cuối Bạn Vào Các Bài Đăng Ngày Hôm Nay Lịch Sinh Hoạt Ghi Danh Trở Thành Thành Viên của Phố Rùm Những Câu Hỏi Thường Gặp Danh Sách Các Thành Viên
Phố này chỉ để xem lại bài cũ, không còn đăng bài mới lên được. Xin mời các bạn qua thăm Phố Rùm mới .
Phòng ẢNH

36 Thủ Ấn của Phật Gia .

 
Xem những đề mục liên hệ: (trong diễn đàn này | trong mọi diễn đàn)

Tham gia dưới tên: Guest
  In Ra
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Khoa Huyền Bí Học >> 36 Thủ Ấn của Phật Gia . Trang: [1]
Tên login:
Thân bài << Đề Mục Cũ   Đề Mục Mới >>
36 Thủ Ấn của Phật Gia . - 8/25/2008 3:24:48 PM   
nhunguyen

 

Bài: 1158
 
 
Nguồn
 http://www.hoangthantai.com/forum/index.php?topic=167.0
 1 ) ADi Đà Phật Pháp Giới Định Ấn
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Adiphtphpgiinhn.flv
 
 
2) Đại Bạch Tán Cái Phật Thủ Ấn
 
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=ibchtnciphtmuthn.flv
 
 
 
3) Cúng Dường Thủ Ấn
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=CngdngThuan.flv
 
 
4) Cô Lỗ Cô Liệt Phật Mẫu Thủ Ấn
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Clclitphtmuthn.flv
 
 
 
5) Bình Đẳng Thủ Ấn
 
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=BinhngThuan.flv
 
 
 
6) Bất Động Minh Vương Thủ Ấn
 
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Btngminhvngthn.flv
 
 
 
7) Ái Nhiễm Minh Vương Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=inhimminhvngthn.flv
 
 
8) Đại Hải Siêu Độ Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=ihiSiuThuan-1.flv
 
 
9) Đại Uy Đức Kim Cương Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=iuyckimcngthn.flv
 
 
10) Đại Nhật Như Lai Trì Quyền Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=DainhatNhulaitriQuyenAn.flv
 
11)Dao Trì Kim Mẫu Thủ Ấn
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=DaotriKimmauThuan.flv

 
12) Địa Tạng Vương Bồ Tát Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=atngvngbttthn.flv
 
 
13) Địa Tạng Vương Bồ Tát Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=atngvngbtt.flv
 
 
14) Dược Sư Phật Thủ Ấn
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Dcsphtthn.flv
 
 
 
15) Hoàng Tài Thần Thủ Ấn
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Hongtithnthn.flv
 
 
16) Hồng Tài Thần Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Hngtithnthn.flv
 
 
17 ) Hợp Chưởng Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=HopchuongThuan.flv
 
 
18) Hư Không Tạng Bồ Tát Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Hkhngtngbttthn.flv
 
 
19) Kim Cương Tâm Bồ Tát Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Kimcngtmbttthn.flv
 
 
20) Kim Cương Tam Muội Đa Ấn Chuẩn Đề Phật Mẫu Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=kimcngtammuidanchunphtmuthn.flv
 
 
21) Kim Cương Hợp Chưởng Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=KimcuongHopchuongThuan.flv
 
 
22) Liên Hoa Đồng Tử Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Linhoangtthn.flv
 
23) Liên Hoa Sanh Đại Sĩ Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Linhoasanhisthn.flv
 
 
24) Liên Hoa Thủ Ấn
 
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=LinhoaThn.flv
 
 
25) Long Vương Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Longvngthn.flv
 
 
26) Lục Độ Mẫu Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Lcmuthn.flv
 
 
27) Mã Đầu Minh Vương Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Muminhvngthn.flv
 
 
28) Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Ẩn Hình Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Malichithinbttnhnhthn.flv
 
 
29) Phật Kham Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=PhatkhamThuan.flv
 
30) Phúc Đức Chánh Thần Thủ Ấn.
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Phccchnhthnthn.flv
 
 31) Quan Thế Âm Bồ Tát Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Quanthmbttthn.flv
 
 
32) Tài Thần Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Tithnthn.flv
 
33) Thời Luân Kim Cương Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Thlunkimcngthn.flv
 
34) Thich Ca Mâu Ni Phật Tam San Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=ThichgiaMuuniPhatTamsanAn.flv
 
35) Tôn Thắng Phật Mẫu Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Tnthngphtmuthn.flv
 
 
36) Uế Tích Kim Cương Thủ Ấn
http://s272.photobucket.com/albums/jj161/thanhha2008/?action=view&current=Utchkimcngthn.flv
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

< Sửa đổi: nhunguyen -- 8/25/2008 3:43:27 PM >_____________________________

...tình nhị hồ vẫn yêu âm xưa !
Bài số: 1
Trang:   [1]
Các Diễn Đàn >> [Văn Học Nghệ Thuật] >> Khoa Huyền Bí Học >> 36 Thủ Ấn của Phật Gia . Trang: [1]
Chuyển tới:

Bài Mới Không có Bài Mới
Đề Mục Nóng Hổi (có bài mới) Đề Mục Nóng Hổi (không bài mới)
Khóa (có bài mới) Khóa (không bài mới)
 Đăng Đề Mục Mới
 Trả Lời
 Trưng Cầu
 ý Kiến của Bạn
 Xóa bài của mình
 Xóa đề mục của mình
 Đánh Giá Bài Viết


Thành Viên đã Đóng Góp cho tháng 6-10/2009:
Mai Dang, Bao Cuong, vann, Tương Kính

Login | Góc Riêng | Thư Riêng | Bài Trong Ngày | Bài Mới | Lịch | Các Thành Viên | Các Diễn Đàn | Ảnh

Xin mời các bạn qua thăm Phố Cũ, có rất nhiều bài vở để xem.

Forum Software © ASPPlayground.NET Advanced Edition 2.5.5 Unicode