Truyện Hứa Trọng Lâm

 Chương/LờiTác GiảThể Loại
Page size:
select
4231Phong Thần Diễn NghĩaHồi 1 - Trụ Vương Tế Miễu Bà Nữ OaHứa Trọng Lâm Truyện dài
4232Phong Thần Diễn NghĩaHồi 2 - Phản Nước Thương , Tô Hộ Ðề ThơHứa Trọng Lâm Truyện dài
4233Phong Thần Diễn NghĩaHồi 3 - Xem Thơ Tây Bá Hầu , Tô Hộ Dâng Ðắc KỷHứa Trọng Lâm Truyện dài
4234Phong Thần Diễn NghĩaHồi 4 - Giết Giai Nhân , Hồ Ly Mượn LệnhHứa Trọng Lâm Truyện dài
4235Phong Thần Diễn NghĩaHồi 5 - Vân Trung Tử Dâng Kiếm Trừ YêuHứa Trọng Lâm Truyện dài
4236Phong Thần Diễn NghĩaHồi 6 - Làm Bào Lạc Trụ Vương Hại Tôi TrungHứa Trọng Lâm Truyện dài
4237Phong Thần Diễn NghĩaHồi 7 - Bí Trọng Bày Mưu Phế Khượng HậuHứa Trọng Lâm Truyện dài
4238Phong Thần Diễn NghĩaHồi 8 - Họ Phương Cõng Chúa Phản Triều CaHứa Trọng Lâm Truyện dài
4239Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 9 - Thương Thừa Tướng Liều Mình Gián ChúaHứa Trọng Lâm Truyện dài
4240Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 10 - Tiếng Sấm Sanh Dị NhânHứa Trọng Lâm Truyện dài
4241Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 11 - Tây Bá Bị Giam Thành Dũ LýHứa Trọng Lâm Truyện dài
4242Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 12 - Na Tra Xuất Hiện Ải Trần ÐườngHứa Trọng Lâm Truyện dài
4244Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 13 -Thạch Cơ Bị Lửa Thiêu Hiện Hình Cục ÐáHứa Trọng Lâm Truyện dài
4245Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 14 -Na Tra Nhờ Thầy Cứu Nhập Xác Bông SenHứa Trọng Lâm Truyện dài
4246Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 15 - Khương Thượng Về Trần Cưới VợHứa Trọng Lâm Truyện dài
4247Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 16 - Tử Nha đốt quỉ hoá Tỳ BàHứa Trọng Lâm Truyện dài
4248Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 17 - Ðắc Kỷ lập Sái Bồn đốt hại Cung NgaHứa Trọng Lâm Truyện dài
4249Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 18 - Khương Tử Nha lội sông trốn chúaHứa Trọng Lâm Truyện dài
4250Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 19 -Bá Ấp Khảo Dâng Báu vật Chuộc Tội ChaHứa Trọng Lâm Truyện dài
4251Phong Thần Diễn NghĩaHồi Thứ 20 - Táng Nghi Sanh mua lòng bọn nịnhHứa Trọng Lâm Truyện dài

Tìm Kiếm:  
select