Truyện Lý Cảnh Long

 Chương/LờiTác GiảThể Loại
12
Page size:
select
7722Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaLời nói đầu: Putin con người bí hiểm, đầy ẩn sốLý Cảnh LongTruyện dài
7723Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaI. Xuất phát từ KGBLý Cảnh LongTruyện dài
7724Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaII. Thời đại học của PutinLý Cảnh LongTruyện dài
7725Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaIII. Đào tạo trong "thành đặc vụ".Lý Cảnh LongTruyện dài
7726Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaIV. Leningrad: 8 năm tẻ nhạtLý Cảnh LongTruyện dài
7727Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaV. Cộng hòa Dân chủ Đức - 5 năm bí hiểm (1)Lý Cảnh LongTruyện dài
7728Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaVI. Cộng hòa Dân chủ Đức - 5 năm bí hiểm (2)Lý Cảnh LongTruyện dài
7729Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaVII. Nổi danh trên chính trườngLý Cảnh LongTruyện dài
7730Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaVIII. “Giáo chủ áo xám” của Saint PetersburgLý Cảnh LongTruyện dài
7731Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaIX. Quen biết Tshubai.Lý Cảnh LongTruyện dài
7732Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaX. Lạnh lùng xem thời cuộc xoay vầnLý Cảnh LongTruyện dài
7733Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXI. Quật đổ Tổng kiểm sát trưởngLý Cảnh LongTruyện dài
7734Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXII.Từ “ngựa ô chính trị” đến “Thủ tướng cứng rắn”Lý Cảnh LongTruyện dài
7735Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXIII. Một cuộc đấu tranh quyền lực mớiLý Cảnh LongTruyện dài
7736Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXIV. Nhậm chức lúc nguy nanLý Cảnh LongTruyện dài
7737Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXV. Putin nắm quyền Chính phủLý Cảnh LongTruyện dài
7738Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXVI. Putin nắm quyền Chính phủ (tt)Lý Cảnh LongTruyện dài
7739Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXVII. Con thuyền ngược dòngLý Cảnh LongTruyện dài
7740Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXVIII. Vị Tổng Tư lệnh tiễu phỉLý Cảnh LongTruyện dài
7741Putin - Từ Trung Tá Kgb Đến Tổng Thống Liên Bang NgaXIX. Vị Tổng Tư lệnh tiễu phỉ (tt)Lý Cảnh LongTruyện dài

Tìm Kiếm:  
select