Truyện (Chưa Xếp Loại)

Hội Nghị Chuột

Khuyết Danh

Một con Mèo rất hung dữ, tiêu diệt gần hết lũ Chuột Lũ Chuột còn lại rất sợ, chỉ chui ở trong hang chịu cảnh đói khát mà không dám rời khỏi hang. Một hôm nhân dịp Mèo có việc phải đi xa, các con Chuột mới tụ tập lại, bàn cách để đối phó với tình thế.

Thôi thì đủ các loại chuột, nào là chuột Cống, chuột Bạch, chuột Chù, chuột Nhắt, chuột Động từ các nơi đổ về dự Hội Nghị.

Chuột Cống là niên trưởng, đưa ra ý kiến là tình thế rất nguy ngập, bây giờ chỉ còn cách buộc một cái chuông vào cổ tên kẻ thù hung dữ kia, để mỗi lần hắn cử động thì phát ra tiếng leng keng, các chuột đều biết trước và trốn tránh dưới đất. Các con chuột khác đều gật gù tán thưởng ý kiến quá hay của vị niên trưởng khả kính này.

Việc khó khăn nhất là ai sẽ lãnh công việc đeo chuông vào cổ Mèo. Chuột này nói:

--" Không, tôi không thể làm chuyện này! Tôi không dại đâu!" Chuột khác nói: " Tôi cũng vậy!" Bàn tán với nhau mãi, chẳng ai chịu làm việc nguy hiểm này, rốt cuộc lũ chuột đành giải tán Hội Nghị.Lời bàn:

Câu chuyện này có ý nói lúc họp bàn thì mọi người thi nhau đưa ra các khuyến cáo. Nhưng lúc thi hành thì chẳng có người nào (La Fontaine)

Ca dao:

Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,054
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Zero
Người sửa: Phượng Các 12/8/2003; Phượng Các 11/27/2003; Bồng