Truyện  

Đôi lời về bút hiệu Không Quán

Không Quán

Đôi lời về bút hiệu


Không Quán
     Một người bạn văn bút mời tôi gia nhập tetet.net

     Bạn ấy hỏi tôi: Anh định lấy nick (bút hiệu) là gì?

     Tôi nói: Vô Thường.

     Bạn: Nhưng tên ấy đã có người nhạc sĩ lấy rồi.

     Tôi: Sắc Không vậy!

     Bạn: Tên gì mà khô khan quá.

     Tôi: Vậy Không Quán nhé.

     Bạn: Hay đấy, nghe rất là nam tính đấy.

     Tôi: Thực ra nghe có vẻ vui đùa nhiều hơn chứ.

     Bạn: Sao kỳ vậy?

     Tôi: Này nhé, thí dụ như khi tôi đi theo các khoá tu thiền, mà có ai nói với tôi:
     Bạn quán không ? thì tôi sẽ trả lời: không quán.

     Bạn: Ừ nhỉ!!! hihi

     Đến đây KQ xin mở ngoặc: ngày xưa còn nhỏ đi học, các thầy hay cô thường giảng bài xong, lấy thước bảng đánh một cái chát và hỏi: có ai mà chưa hiểu thì dơ tay lên.

     Vậy cho phép KQ hỏi: có bạn nào chưa.... cười thì dơ tay lên....KQ bảo đảm sẽ làm cho cười ngay... vì sẽ bị thọt cù lét........


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,433
Nguồn:
Đăng bởi: Nghi_Lâm (5/10/2008)
Người gửi: khong quan