Truyện Kiếm Hiệp

Ly Biệt Câu

Cổ Long

Mở Đầu

Tiếp theo bộ Bá Vương ThươngTôi biết câu là một thứ vũ khí, đứng hàng thứ bảy trong thập bát ban binh khí, còn ly biệt câu thì sao ?


- Ly biệt câu cũng là một thứ vũ khí, cũng là câu.


- Đã là câu, tại sao còn gọi là ly biệt câu ?


- Bởi vì lưỡi câu này, câu dính phải vào thứ gì đều sẽ tạo ra sự chia cách. Nếu nó câu dính vào tay mình, bàn tay sẽ phải rời ra khỏi cổ tay; nếu nó câu dính vào chân, chân sẽ phải rời ra khỏi đùi.


- Nếu lưỡi câu này dính vào cổ họng tôi, tôi sẽ lập tức lìa khỏi thế giới này ?


- Đúng vậy.


- Tại sao ông sử dụng thứ vũ khí gì tàn độc thế ?


- Bởi vì tôi không muốn bị người khác bức tôi phải xa lìa người tôi yêu mến.


- Tôi hiểu ý của ông.


- Ông hiểu thật sao ?


- Ông dùng ly biệt câu, chỉ bất quá vì muốn được tương tụ.


- Đúng vậy.


Ly biệt.


Chỉ có biệt ly mới làm người ta lịm hồn sầu thảm.
Mạnh Thường Quân: Mạc Đại Tiên Sinh

Đả Tự Cao Thủ: Tiếu Diện Nhân


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,424
Nguồn: nhanmonquan.com
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: CaNgo
Người sửa: 9/20/2003; 9/20/2003 9:37:53 PM