Truyện Kiếm Hiệp

Yến Thập Tam

Cổ Long

Hồi 2

Thời Lai vận Chuyển

Quạ đen :
- Hiện giờ ta không chắc giết được ngươi .
Yến Thập Tam cười lớn . Ðột nhiên hắn phát hiện người này quả nhiên là
Quạ đen , ít ra Quạ đen cũng không nói dối .
Quạ đen :
- Nhất là nhát kiếm khi nãy ngươi đã giết Quan Ngoại Phi Ưng .
Yến Thập Tam cười :
- Ngươi không phá được chiêu kiếm đó à ?
Quạ đen :
- Ta cũng không nghĩ ra ai có thể phá được chiêu kiếm đó .
Yến Thập Tam :
- Ngươi có nghĩ rằng đó đã là kiếm pháp thiên hạ vô Song Sao ?
Quạ đen :
- Cao thủ của Thất Ðại Môn Phái , Tứ Ðại Thế Gia , ta đều đã gặp qua .
Yến Thập Tam :
- Ngươi có cảm nghĩ gì ?
Quạ đen :
- Kiếm pháp của họ bảo thủ quá , họ coi trọng tính mạng của mình quá
nên họ không bằng ngươi .
Yến Thập Tam thở dài :
- Tầm mắt của ngươi khá đấy nhưng kiến thức lại quá hẹp .
Quạ đen :
- ồ !
Yến Thập Tam :
- Ta biết có một người phá chiêu kiếm đó dễ như trở bàn tay .
Quạ đen dồn hỏi :
- Ngươi thấy kiếm pháp của hắn ?
Yến Thập Tam gật đầu thở dài :
- Ðó mới thực Sự là kiếm pháp thiên hạ vô Song .
Quạ đen :
- Người đó là ai ?
Yến Thập Tam không trả lời trực tiếp , chỉ đưa ra ba ngón tay .
Quạ đen :
- Tam Thủ Kiếm Kim Phi ? Nghe đồn rằng lúc giao đấu Tam Thủ Kiếm
hình như có ba cánh rat , một thanh kiếm biến thành ba thanh kiếm , Sự nhanh
nhẹn và đa dạng của kiếm pháp đó chỉ cần nghe danh cũng đủ biết .
Nhưng Yến Thập Tam lắc đầu :
- Thực Sự muốn giết người không cần đến ba cánh tay cũng không cần
đến ba thanh kiếm . Thực Sự muốn giết người chỉ cần một nhát kiếm là đủ .
Quạ đen :
- Ngươi nói không phải là hắn à ?
Yến Thập Tam :
- Không phải .
Quạ đen :
- Thế là ai ?
Yến Thập Tam :
- Tam thiếu gia .
Quạ đen :
- Tam thiếu gia nào ?
Yến Thập Tam :
- Dưới Thuý vân Phong trước Lục Thuỷ Hồ .
Hai tay Quạ đen bóp chặt .
Yến Thập Tam :
- Thanh kiếm của hắn cũng là một thanh kiếm thiên hạ vô Song .
Con ngươi của Quạ đen đang thu nhỏ lại .
Yến Thập Tam :
- Nhưng ta khuyên ngươi không nên đến gặp hắn .
Ðột nhiên Quạ đen cười . Hắn ít khi cười , nụ cười của hắn gượng gạo và
quái dị .
Yến Thập Tam :
- Ðấy không phải là một chuyện cười .
Quạ đen :
- Ta chỉ cười ngươi .
Yến Thập Tam :
- ồ !
Quạ đen :
- Ngươi hiểu rõ là ta đến đây thì tuyệt nhiên không tha cho nhà ngươi đâu
.
Yến Thập Tam đồng ý .
Quạ đen :
- Ta tuy không chắc giết ngươi nhưng ngươi cũng không chắc giết được ta
.
Yến Thập Tam thừa nhận .
Quạ đen :
- Cho nên ngươi khích ta đến Thuý vân Phong đấu một trận với Tam thiếu
gia trước .
Lại đến Yến Thập Tam cười .
Quạ đen :
- Ðât là một chuyện cười nứa Sao ?
Yến Thập Tam :
- Không phải . Ta cười chính ta thôi .
Quạ đen :
- ồ !
Yến Thập Tam :
- Tại vì trong lòng ta nghĩ gì đã bị nhà ngươi nhìn thấy .
Quạ đen :
- Ngươi không muốn giao đấu với ta lúc này Sao ?
Yến Thập Tam :
- Rất không muốn .
Quạ đen :
- Tại Sao ?
Yến Thập Tam :
- Tại vì ta còn cái hẹn .
Quạ đen :
- Cái hẹn gì ?
Yến Thập Tam :
- Cái hẹn của tử thần .
Quạ đen :
- Dưới Thuý vân Phong trước Lục Thuỷ Hồ . Ngươi biết rằng đấu không
lại hắn Sao còn dám đi .
Yến Thập Tam :
- Ðã là cái hẹn của tử thần không đến không được .
Quạ đen :
- Không lẽ ngươi cố tình đi đến chỗ chết .
Yến Thập Tam cười lạnh nhạt :
- Không lẽ nhà ngươi cảm thấy rằng Sống Sung Sướng lắm Sao ?
Quạ đen im bặt . Yến Thập Tam hãy còn cười , trong nụ cười hàm chứa
niềm khinh bỉ khó tả nói :
- Phàm người luyện kiếm trước Sau cũng khó tránh khỏi cái chết dưới
kiếm của kẻ khác . Muốn né tránh cũng không nơi né tránh .
Quạ đen lại im bặt .
Yến Thập Tam :
- Cuộc đời ta đã giết bao nhiêu mạng người , nếu có thể chết dưới thanh
kiếm của Thiên Hạ Ðệ Nhất Danh Gia thì dù chết cuũng không tiếc chi .
Quạ đen đang nhìn hắn , nhìn hắn một hồi lâu đột nhiên nói :
- Tốt ! Ngươi đi đi !
Yến Thập Tam chấp tay chào , không nói một lời quay đầu lại ngay . Quạ
đen cũng dừng theo , ánh mắt đang nhìn hắn .
Yến Thập Tam :
- Ta hiểu rõ ý nhà ngươi .
Quạ đen :
- ồ !
Yến Thập Tam :
- Ta có thể đi tại vì ngươi không thể đi .
Quạ đen :
- Ngươi không ngốc như ta tưởng .
Yến Thập Tam :
- Nhưng nhà ngươi không nhất định phải đi theo ta .
( thiếu 2 trang )
Yến Thập Tam cười lớn :
- Không ngờ ngươi cũng là kẻ tham mêm tửu Sắc .
Quạ đen :
- Ngươi cũng thế thôi .
Họ đã uống khá nhiều .
Yến Thập Tam :
- Ngươi quả là người ham mêm tửu Sắc . Hôm nay ta nhường ngươi một
lần .
Quạ đen :
- Nhường cái gì ?
Yến Thập Tam :
- Nhường ngươi trả tiền .
Quạ đen :
- Không cần nhường , đừng có khách Sáo .
Yến Thập Tam :
- Lần này nhất định phải nhường , nhất định phải khách Sáo .
Quạ đen :
- Không cần , không cần .
Yến Thập Tam :
- Nên lắm , nên lắm .
Người khác mời nhau thường hay dành trả tiền nhưng họ lại giành nhau
không trả tiền .
Yến Thập Tam :
- Lúc ta muốn giết người , trong mình không bao giờ mang theo những
thứ lỉnh kỉnh để khỏi vướng tay chân .
Quạ đen :
- ồ !
Yến Thập Tam :
- vàng bạc là thứ lỉnh kỉnh nhất .
Quạ đen đồng ý . Nếu trong mình một người mang theo mấy trăm lượng
bạc thì đâu có thể thi thố thân pháp uyển chuyển .
Quạ đen :
- Ngươi có thể mang theo ngân phiếu .
Yến Thập Tam :
- Ta rất ghét ngân phiếu .
Quạ đen :
- Tại Sao ?
Yến Thập Tam :
- Tờ ngân phiếu không biết chuyền qua tay bao nhiêu người thật quá dơ
dáy .
Quạ đen :
- Những hạt minh châu trên thanh kiếm của ngươi có thể đổi lấy tiền .
Yến Thập Tam cười .
Quạ đen :
- Tại Sao ngươi cười ?
Yến Thập Tam :
- Ta cười nhà ngươi .
Rồi đột nhiên thấp giọng :
- Ðó đều là những hạt giả , hạt thiệt ta đã bán lâu rồi .
Quạ đen chưng hửng .
Yến Thập Tam :
- Cho nên hôm nay ta nhất định phải nhường ngươi .
Quạ đen :
- Nếy hôm nay ngươi không đi cùng ta thì Sdao ?
Yến Thập Tam :
- Lúc đó đương nhiêu là ta có cách khác nhưng bây giờ đã có ngươi đi
cùng thì đâu cần đến cách khác nữa .
Ðến lượt Quạ đen cười .
Yến Thập Tam :
- Ngươi cười cái gì ?
Quạ đen :
- Ta cười ngươi đã tìm Sai người .
Rồi hắn cũng thấp giọng :
- Ta cũng như ngươi , hôm nay ta chuẩn bị đi giết người .
Yến Thập Tam :
- Ngươi cũng ghét ngân phiếu à ?
Quạ đen :
- Ghét muốn chết .
Ðến lượt Yến Thập Tam chưng hửng .
Quạ đen :
- Cho nên hôm nay ta cũng nhất định phải khách Sáo , nhất định phải
nhường ngươi .
Yến Thập Tam đang thở dài bỗng thấy ông chưởng quầy đi đến cười nói :
- Hai vị đều không cần khách Sáo . Dưới lầu đã có một vị khách quan đã
trả tiền dùm hai vị .
Ai trả tiền ? Tại Sao lại trả tiền giùm họ ?
Họ không hề nghĩ đến cũng không hỏi han . Ðối với họ đó là những
chuyện không quan trọng .
Không cần tiền mà cũng có thể nhậu nhoẹt , dù Sao đây cũng là việc làm
người ta Sảng khoái . Con người lúc Sảng khoái thì tửu lượng lớn hơn bình
thường . Nhưng mà họ đểu chưa Say . Lúc họ bắt đầu thấy Say bỗng trên lầu
có hai người con gái đi xuống , hai người con gái rất dễ nhìn , trang điểm
cũng khá đẹp đề làm cho đàn ông động lòng . Lúc gần Say cũng là lúc dễ
động lòng nhất . Yến Thập Tam là Quạ đen đã động lòng , đang tìm cách ợi
chuyện hai cô gái . Không ngờ đang Suy nghĩ thì hai cô đã đến trước mặt .
- Tôi là Tiểu Hồng .
- Tôi là Tiểu Thuý .
Hai cô cười rất tươi ngọt ngào nói :
- Chúng em cố tình đến hầu hạ hai vị .
Yến Thập Tam nhìn Quạ đen , Quạ đen nhìn Yến Thập Tam . Bộ mặt họ
bây giờ nếu để những người chết dưới kiếm họ nhìn thấy , chúng Sẽ cảm thấy
mình bị giết rất oan ức . Bộ mặt của họ bây giờ không cnÑ một chút guống
như những kiếm pháp nổi danh thiên hạ Sát thủ vô tình .
Tiểu Hồng ngạc nhiên :
- Hai vị muốn uống rượu ở đây hay là đến chỗ chúng em cũng được .
Tiểu Thuý :
- Hai bên đã có người trả tiền rồi .
Trên thế gian đù đã có những người tốt , việc tốt nhưng việc tốt như thế
này hình như còn rất kiếm .
Quạ đen :
- Ðây là Số đỏ của anh hay của tôi ?
Yến Thập Tam :
- Ðương nhiên là của tôi .
Quạ đen :
- Tại Sao ?
Yến Thập Tam :
- Nghe nói khi một người Sắp chết thì Sẽ thay đổi thời vận .
***
Ðã xong ngày thứ nhất . Ðến ngày thứ hai cũng thế , dù họ có đi đến đâu
đều có người trả tiền giùm . Ai trả tiền giùm ? Tại Sao ? Họ cũng không cần
hỏi , không cần biết . Họ ngủ rất khuya , dậy cũng rất muộn . Mỗi Sáng chỉ
cần họ bước ra cửa nhà trọ thì đã có một chiếc xe ngựa chờ Sân , hình như Sợ
họ đếm qua chơi bời quá , mệt mỏi quá , đi không nổi nữa . Nhưng hôm nay
họ muốn đi bộ . Hôm nay trời rất đẹp .
Quạ đen hỏi :
- Thuý vân Phong còn xa không ?
Yến Thập Tam :
- Không xa lắm .
Quạ đen :
- Ta đi như thế này hy vọng đường xa một chút , càng xa càng tốt .
Yến Thập Tam :
- Ta hãy vào cánh rừng uống chút rượu .
Quạ đen :
- Rượu đâu ?
Yến Thập Tam :
- Ngươi yên tâm đi , chỉ cần ta muốn uống tự nhiên Sẽ có người mang
rượu đến .
***
Trời nắng gắt . Họ đi trên con đường tràn đầy ánh Sáng , xe ngựa theo Sau
họ trên con đường khác . Một chiếc xe ngựa đang quẹo vào cánh rừng rồi
ngừng lại . Trên xa có ba người bước xuống , hai người lớn , một đứa trẻ .


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,324
Nguồn: vnthuquan.net
Đăng bởi: Hùng ()
Người gửi: TuDong
Người sửa: 9/15/2003 5:55:30 PM