Thơ (Chưa Xếp Loại)

Áo Anh

Phù Dung


Gửi sang cho em chiếc áo

Anh mặc cắt cỏ chiều qua...

Nồng giọt mồ hôi kỳ ảo

Quyện phấn cỏ xanh tình xa...


Nhớ nhau - áo vòng tay ấm

Nhớ nhau - áo choàng vai êm

Nhớ nhau - áo hơi thở đẫm

Nhớ nhau - áo nhàu theo đêm...


Trải áo anh trên chiếc gối

Ngả vầng tóc rối yêu thương

Xôn xao mùi hương ngời ngợi

Rụng rơi một cõi thiên đường...

Phù Dung
May 26. 2006


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,064
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (5/26/2006)
Người gửi: PhuDung
Người sửa: CV;