Thơ (Chưa Xếp Loại)

Đổ

Phù Dung


đổ vào tim tôi

đổ vào hồn tôi

đổ trên tóc rối

đổ trên mắt môi

đổ bờ vai xuôi

đổ thân hoạn nạn

đổ trong hờn giận

đổ trong ngậm ngùi...

 

người ôm nỗi hận - sông dòng lệ chảy

người ôm nỗi buồn - nắng nhạt men say

tôi ôm nỗi nhớ - hoa tàn vương vãi

tôi ôm nỗi sầu - mây ngủ ngừng bay...

 

áo trắng ngày xưa - người xưa vẫn đợi ?

chân chim ríu rít - nẻo xưa vẫn chờ ?

xin đổ cho tôi mùa vàng chói lọi

xin đổ cho người rạng ngời giấc mơ...

 

xin đừng - ơi người - đổ vào hư vô !

 phù dungfeb.12.2006


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,771
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (2/12/2006)
Người gửi: PhuDung