Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bánh Bò...

Phù Dung


 
Chỉ là bột với đường,
Thêm chút sữa dừa thơm,
Chẳng thịt cũng chẳng xương,
Sao bánh bò tên gọi ?
 
Bột bò trong lòng chén ?
Sữa bò trong cùi dừa ?
Đường ngọt nên len lén,
Kiến bò như trời mưa...?
 
Hay bánh giống Tình Yêu,
Chút bột nổi yêu kiều...
Bánh bò lên theo khói ?
Tình cũng thủy triều dâng ?
 
PD*2005
 


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,830
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (1/9/2006)
Người gửi: PhuDung
Người sửa: Ngô Đồng;