Thơ Em

M ư a...

Phù Dung

*cho V. & nỗi nhớ...

Mưa rơi tiễn bước em đi
Mưa hoen nước mắt sầu bi xa người
Trong mưa thoảng tiếng ai cười
Giăng ngang sợi nhớ một trời mưa xưa...

Bên anh - mưa đã về chưa... ?


Phù Dung
12.24.2005


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,316
Nguồn: dactrung.net
Đăng bởi: Học Trò (1/1/2006)
Người gửi:
Người sửa: Học Trò;