Thơ (Chưa Xếp Loại)

Đùa Thôi

Phù Dung

***đọc để cùng cười, anh nhé!

em như trái chín trên cành,
lắc lư theo gió...anh đành bỏ sao?
lỡ như mà có tên nào...
nhanh tay hái lẹ, anh đào mồ chôn...!
cũng mong được một môi hôn,
ấm lòng quân tử bồn chồn bấy lâu.
dè đâu như trái sầu đâu,
lòng em đắng quá, anh thầu không vô.
cá vàng em cứ lửng lơ,
nửa chìm nửa nổi, bơ phờ hồn anh...
thôi thì một chút yến oanh,
xem như anh chỉ đùa quanh ấy mà...!
em ơi, đừng quá thiệt thà,
tin anh, em bán cả nhà như chơi.
chào nhau một chút tình rơi,
chúc nhau một khúc à ơi ví dầu,
gửi nhau dăm chữ kinh cầu,
Cầu cho em mãi muôn mầu chát chua !
từ đây... anh đã tình thua...

pd*2005


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,762
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (10/11/2005)
Người gửi: PhuDung