Thơ (Chưa Xếp Loại)

Hỏi Gió

Phù Dung

 
Em đi trên cầu,
Đong đưa ván mục,
Gió qua bức rức,
Thổi cầu ngả nghiêng...
 
Em đi trên thuyền,
Nước trôi mênh mang,
Gió chuyển mùa sang,
Úp thuyền trên sông...
 
Em đi trên đường,
Chân không quên dép,
Gió đem chổi quét,
Vun cát đầy chân...
 
Em đi trốn gió,
Chui vào trong mây,
Gió gào giông gió,
Mây đành tan mây...
 
Tại sao hỡi gió,
Trêu ghẹo em chi,
Lang thang đây đó,
Theo nhau tìm gì ?
 
PD*2005
 


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,885
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (10/2/2005)
Người gửi:
Người sửa: Ngô Đồng;