Thơ (Chưa Xếp Loại)

Em

Chiêu HoàngEm vẫn là em, là...mộng mơ
Đêm trăng ôm gối ngủ ơ hờ...
Run run, mộng tưởng mơ thành bướm,
Trở về bến Giác của nguyên sơ...

Em vẫn là em tự thuở nào,
Tỉnh say,
Say tỉnh...
Tựa chiêm bao..
Hốt nhiên khởi niệm Chân thành Vọng
Trụ xác thân gầy đầy hư hao...

Chiêu Hoàng


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,902
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Cô Nương (5/9/2005)
Người gửi: Chiêu Hoàng