Thơ Nhớ

Nụ Hôn

Chiêu Hoàng


Đặt nụ hôn trên môi,
Môi ấm...
Mềm...
thương môi...

Tình ta,
Thôi,
Xếp lại...
Tình đầy vơi,
Thế thôi...

Chiêu Hoàng


Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,515
Nguồn:
Đăng bởi: Alexander TheGreat (4/20/2005)
Người gửi: