Thơ (Chưa Xếp Loại)

Tình Thương

Việt Dương Nhân
Biết nói gì đây, biết nói gì?
Nhân sinh sao gánh mãi sầu bi
Oán hận làm chi đời thêm khổ
Tình thương tan biến Tham. Sân. Si.


(Ivry s/Seine, hè 1997)


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,205
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười (2/1/2005)
Người gửi: Việt Dương Nhân