Thơ Lứa Đôi

Chia...

Yên Chi
em về ngắt cỏ . tương tư
nồng hương đất cũ huyền hư khóc cười
trái tim ngang ngửa chia người
vết cắt chừa dấu đầu đời . một duyên

chứng tích ám ảnh muôn niên
chờ mưa ngâu rửa trầm miên . u tình
nguyền xưa còn chút trung trinh
níu chân ngày tháng kệ kinh mơ hồ

em về vắt nhánh sông . khô
treo lên sợi tóc chia ô nỗi buồn
tập tành cột nhớ thương . chôn
tạ từ rót rượu càn khôn mời người

yêu em . dở một trang đời
lần theo chữ nghĩa . hụt hơi . lạ giòng
mộng tràn đổi sắc tịnh không
sử tình . một đóa từ tâm . chia người

Yên Chi


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,345
Nguồn:
Đăng bởi: Chiêu Hoàng (10/26/2004)
Người gửi: YênChi