Thơ Lứa Đôi

Tạ Lỗi

ĐCCBNếu em buồn, thôi anh xin tạ lỗi
Nếu giận hờn thì tội đáng anh đây
Anh sẽ ngăn tim âu yếm góc này
Yêu dấu lắm là tha’ng ngày cất giữ

Nê’u không vui lên gìong thơ tâm sư.
Nê’u mâ’t rồi tình tự những ngày xưa
Anh sẽ giăng tơ nhặt nắng đan mưa
Làm sao nhỉ, cho vừa kinh xa’m hô’i

Nê’u gi’o về co’ làm em to’c rô’i
Nê’u mưa buồn, chiều vội vã chân chim
Nê’u bươ’c cô đơn, con phô’ im lìm
Em co’ chợt muô’n tìm anh thuở cũ

Mưa bên này làm buổi chiều ủ rũ
Mắt đong đầy không đủ nhớ thương đâu


DCCB


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,249
Nguồn:
Đăng bởi: Chiêu Hoàng (10/12/2004)
Người gửi: ĐCCB