Thơ Quê Hương

Muốn Theo Mây

Bắc Phong

hớp rượu này
trăng cũng nuốt trôi
xuân tha hương
lòng những ngậm ngùi

ta lữ khách
nhìn đời như mộng
sao bâng khuâng
cố quận sầu khơi

người và quê
đành đã chia xa
cuộc vô thường
ảnh sắc phôi pha

ta về đâu
hỡi tên lạc xứ
muốn theo mây
mây cũng không nhà

(1/1990)


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,213
Nguồn:
Đăng bởi: Hư Vô (7/20/2004)
Người gửi: