Thơ (Chưa Xếp Loại)

Giữa Dòng

Sương Mai

Giữa Dòng

Buông chèo
ngó cánh hoa trôi
Lênh đênh sóng nước
biết rồi dừng đâu?

Thương hoa
gửi một lòng sầu
Ngẫm mình cũng cánh hoa Ngâu
giữa dòng.

Sương Mai


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,516
Nguồn:
Đăng bởi: Phượng Các (7/9/2004)
Người gửi: Sương Mai