Thơ  

Cọng Cỏ Sân Chùa

CV
Em là thế hồn nhiên như cọng cỏ
Cứ xanh xanh như thể chẳng biết buồn
Anh vẫn vậy âm u như chùa cổ
Cứ sầu đời dưới mái ngói rêu phong


Này cọng cỏ, mình khác nhau biết mấy
Em non non áo mới đổi mỗi mùa
Anh trầm mặc một đời mang phế tích
Ngày theo ngày tan trong tiếng chuông khuya


Vời vợi thế mình thương nhau không hở
Thấy gì nhau qua cái biển nghìn trùng
Em có đợi trăm hay ngàn năm nữa
Đến kiếp nào mình xây mộng tình chung?


CV


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,051
Nguồn:
Đăng bởi: Chiêu Hoàng (6/28/2004)
Người gửi: CV