Thơ  

Bức Tường Lửa

Nguyễn Hữu Viện

Em chết bên tường lửa
Sau những lần trao tin
Như chim câu bên cửa
Khát trời Tự Do xưa
* * *

Trên xa lộ thông tin
Em chết bên tường lửa
Bàn tay lông lá ... tìm ...
I-meo anh đưa tin .. ..
* * *

Trên lục địa thứ sáu
Hư ảo ta tìm nhau
Em chết bên tường lửa
Viên đạn ghim tim câu
* * *

Tìm anh trên mạng du
Em chết bên tường lửa
Tay với nắm tập thư
Tự Do mãn nguyện chứ !

* * *

Em sinh viên Hà Nội
Chết trên tường lửa rồi !
Tập Nhân Quyền trao hết
Hồn chết mắt sáng ngời

* * *
Trận chiến tranh thông tin
Lung lạc bắn niềm tin
Như mợ thím đã chết
Bom đạn tang đồi sim
* * *

Anh thấy bàn tay nhỏ
Em gục bên tường lửa
Vươn mộng ước cánh cò
Hoài bảo là quán trọ

* * *

Em chết bên tường lửa
Hà Nội trời chợt mưa
Gió bấc về đêm xanh
Khát vọng chim bên cửa
Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,923
Nguồn:
Đăng bởi: Cả Ngố (5/28/2004)
Người gửi: tác giả