Thơ (Chưa Xếp Loại)

Bội Tâm Hành

Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng


Người về bứt áng mây hồng
Dệt y trăm sắc ngại ngùng lòng ai,
Tôi về mơ giấc mơ dài
Song hồ hư ảnh trăng cài Sắc - Không

Người về bước nhỏ thong dong
Ngậm ngùi tình muộn vương lòng đỗ quyên,
Tôi về mở sách u huyền
Mưa hoa lãng đãng mấy miền tịch dương

Người về nhặt nụ hướng dương
Tô thêm khoé mắt cô nường Huyền âm,
Tôi về khép cánh hư không
Bồ đoàn che lấp nửa vòng trần duyên

Người về tiệc rượu đảo điên
Chê ly quá nhỏ, hài sen rót đầy,
Tôi về tỉa nhánh trúc gầy
Đèn khuya rải bóng vơi đầy Hoa - Nghiêm

Người về lìa suối tịch nhiên
Chênh vênh gót ngọc, đảo điên nụ cười,
Tôi về gấp áng mây trời
Ôm trăng đổ giấc bên đồi Tào Khê.....

Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,973
Nguồn: Trong tập thơ Hoa Tạng Trầm Tư
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Chiêu Hoàng
Người sửa: Chiêu Hoàng;