Thơ  

Giọng Nói

Xuân Diệu

Em ngồi ríu rít ở sau xe
Em nói, lòng anh mãi lắng nghe
Thỉnh thoảng tiếng cười em lại điểm
Đời vui khi được có em kề

Ôi! Giọng sao mà rất mến thương
Êm như giếng mát đến soi gương
Dù ai tốt tiếng như ca hát
Cũng chẳng bằng em giọng nói thường

Gió thổi nhiều khi giọng nói bay
Không cần nghĩa chữ, vẫn nghe hay
Sau xe, những tiếng em phơ phất
Cởi hết ưu phiền gửi gió mây

Ước được ngàn năm nghe giọng ấy
Đèo em đi mãi cuối không gian!
-Và khi không nói, em im lặng
Anh vẫn nghe hay tựa tiếng đàn....Xuân Diệu
30/1/1963


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,353
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tố Uyên