Thơ  

Thời Gian

Xuân Diệu

Dưới thuyền nước trôi
Trên nước thuyền chuồi
Và nước, và thuyền
Xuôi dòng đi xuôi

Nước không vội vàng
Cũng không trễ tràng
Thuyền không chậm chạp
Nhưng không nhẹ nhàng

Nước trôi vô tri
Vô tình, thuyền đi
Nước không biết thuyền
Thuyền biết nước chi?

Cứ thế luôn ngày
Trôi mà như bay
Nước, thuyền đi mãi
Luôn trong đêm dày

Trăng thu gió hè
Đổi bờ thay đêm
Nước, thuyền xuống biển:
Thuyền không trở về...

Nước cũng mất luôn...
-Nhưng nước còn nguồn
Thuyền chìm, trong lúc
Đêm ngày nước tuôn...Xuân Diệu


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,089
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tố Uyên