Thơ  

Đi Thuyền

Xuân Diệu

Thuyền qua, mà nước cũng trôi
Lại thêm mây bạc trên trời cũng bay
Tôi đi trên chiếc thuyền này
Dòng mơ tơ tưởng cũng thay khác rồi
Cái bay không đợi cái trôi
Từ tôi phút trước, sang tôi phút này...


Xuân Diệu


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,217
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tố Uyên