Thơ  

Hiểu

Xuân Diệu

Nét mặt hay là nét cảm thương
Nhìn em anh tưởng tự soi gương
Tay anh hay cũng tay em nhỉ
Hương của tình hay hương của hương

Chuyện trước ta chưa kể một lời
Mà anh đã hiểu tận sâu khơi
Vai anh khi để đầu em tựa
Cân cả buồn, vui của một đời

Cảm ơn tuổi trẻ bay về lại
Hay cảm ơn em đẹp tuyệt trần
Tôi cảm ơn đời thương mến lắm
Cho tôi lại thấy mặt ngày xuân....


Xuân Diệu


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,234
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: Tố Uyên