Thơ  

Mắm

tu-thieu-thoi


Nhớ mắm Việt Nam một thuở nào
Xa quê mỗi bữa nhớ làm sao
Mắm nhà nhung nhớ lòng khôn xiê’t
Mắm Mỹ hững hờ tâm chẳng nao
Mắm Việt đậm đà đầy vị ngọt
Mắm người lạt lẽo không thanh tao
Bao năm vẫn nhớ mắm bà Thảo
Đến lúc làm thơ cho mắm vào!

TTT


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,433
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi