Thơ  

Anh Đào

tu-thieu-thoi


Từng cánh Anh Đào trước gió lay
Lẻn vào dương thế tự thiên thai
Trắng trong bên cạnh vườn xanh cỏ
Làm kẻ bụi trần bớt đắng cay

TTT


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,446
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi