Thơ  

Chuyện Phụ Nữ Việt Nam

tu-thieu-thoi


Em bị bắt đi đến xứ người
Làm thân gái điếm cho người vui
Tuổi em đáng phải vào trường học
Nhưng bị nhốt vào chỗ tối đời

Thấy trên quảng cáo của ebay
Rao bán chị Việt thật thảm ghê
Giá chỉ năm ngàn tư một mạng
Phải chăng cuộc sống khổ trăm bề?

Em qua Miên, chị đi Đài Loan
Chẳng lẽ bỏ quê tránh cơ hàn
Trú ẩn xứ người quên phận tủi
Hay là quá khổ hết lời than!?

TTT


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,121
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi