Thơ  

Tháng Hai (2)

tu-thieu-thoi


Dẫu biết tháng hai đã đến rồi
Nhưng lòng còn lạnh lắm người ơi
Đêm nằm cong cẳng không yên giấc
Sáng dậy vươn vai ê cả người
Trưa ngủ gật gà hầu níu lại
Chiều đi bát bộ cầu buông lơi
Tháng hai mưa xuống càng thêm lạnh
Chỉ một tiếng thôi có thấu trời

TTT


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,930
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi