Thơ  

Giá Mà (2)

tu-thieu-thoi

Giá mà sì - tóc đi lên
Về già cũng có chút tiền ăn chơi
Nhưng nay sì -tóc rụng rồi
Tớ đành phải ráng tìm nơi cắm dùi
Alan tuyên bố hôm rồi
Bớt đi đặc lợi cho người về hưu
Nghe qua lòng bỗng ngậm ngùi
Trẻ thời đóng thuế, già thời xác xơ

TTT


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,047
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi