Thơ (Chưa Xếp Loại)

Giá Mà

tu-thieu-thoi

Giá mà em vẫn lặng im
Thì tôi chẳng phải nổi điên như vầy
Giá mà em cứ ngây ngây
Thì tôi chẳng có những ngày trở trăn
Giá mà em chẳng hồi âm
Thì tôi cũng chẳng lăng nhăng viết hoài
Giá mà tôi chỉ giá mà
Mơ ước thôi mà sao lại thở ra

TTT


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,967
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: tu-thieu-thoi