Thơ  

Sống Ðau, Chết Dở

Hà Huyền Chi


Tuổi xanh Mũ Ðỏ thiên thần
Sống hùng, sống mạnh đâu cần sống lâu
Tuổi chiều trắng tóc bạc râu
Nhớ em chết dở, sống đau từng ngày


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,084
Nguồn: Hà Huyền Chi
Đăng bởi: JBlues ()
Người gửi: JBlues