Thơ  

Nhìn Em Bơi

Quan Dương

Em bơi nằm ngữa trong hồ
Nước trong thấy rõ ý đồ của anh
Ngày xưa đi học dốt văn
Nên giờ không biết tả tiên thế nào

Nước ôm hai mảnh lao xao
Hồn nhiên hôn đại ngay vào chân lông

Anh đưa con mắt trời trồng
Ngó lơ chỗ khác như không thấy gì


Quan Dương


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,968
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương