Thơ  

Lên Chùa

Quan Dương

(tặng Dế ốc tiu)

Hôm nay chẳng biết bệnh gì
Lên chùa cầu Phật độ trì. Phật ơi !
Em quì cạnh chỗ Phật ngồi
Lưng thon óng ả một trời quan âm
Cây nhang đang tỏa hương trầm
Bỗng nhiên lã ngọn vẽ vòng ngu ngơ

Ai đem gió thả vô chùa
Trôi hương em lộn ngược ra cõi trần

Câu kinh chưa kịp khấn thầm
Trúng em một chưởng trở thành bệnh thêm


Quan Dương


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,247
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương