Thơ  

Trú Mưa

Quan Dương


Nghĩ là đất lạ người dưng
Trú mưa cốt đợi mưa dừng còn dông
Lui cui back up lòng vòng
Đít xe trở chứng xém tông một người

Vội vàng mở cửa xuống coi
Giật mình ta gặp lại người thuở xa
Bao năm cách trở quan hà
Bây chừ gặp lại như là chiêm bao

Lẽ nào? Em đó? Lẽ nào
Giăng sợi tơ đào nhện vướng chân tơ
Mình ta đứng dưới cơn mưa
Giống năm tháng cũ ngày xưa. Một mình

Ngày xưa em rất vô tình
Bây giờ em vẫn như hình vô tâm
Mưa chi ác nghiệt. Âm thầm

Thắt dây thòng lọng treo hồn chơi vơi
 

Quan Dương


Số Lần Chấm:  
14

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,310
Nguồn:
Đăng bởi: huongduong ()
Người gửi: Quan Dương
Người sửa: Hướng Dương;