Thơ  

Trăng Dọi Phòng Ta...

Xuân Diệu

Đêm nay trăng lại dọi phòng ta
Nhưng riêng anh ở, em đi xa
Qua ành lá nhãn trăng mềm mại;
Đèn tắt cho thêm trăng sáng ngà.

Chao ôi huyền diệu bóng xanh trăng
Xanh biếc hào quang tơ bạc giăng
Vũ trụ anh nhìn từ thuở nhỏ
Đến nay anh vẫn thấy bâng khuâng ...

Em là trăng sáng đó, em ơi
Hễ thấy trăng anh lại nhớ người
Trăng sáng phòng ta em hỡi - sáng
Lòng anh vọng mãi tới em xa .

6-7-1966


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,222
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: khietnghi