Thơ  

Ngược Dòng Sông Đuống

Xuân Diệu

Ngược dòng sông Đuống em đang ở
Chiều có êm không ? Gió có thanh ?
Em có nhớ anh khi ngắm nước,
Ra sông thấy trải ngút bờ xanh .

Anh ốm mười hôm mãi sốt nằm
Em bằng tâm tưởng có về thăm ?
Có thăm anh ốm đêm trăn trở,
Tưởng tượng em về bên gối chăn .

Anh hỏi cho lòng đỡ nhớ thôi,
Biết em thương nhớ qúa anh rồi
Xa trên sông Đuống xanh làng mạc
Lòng vẫn thường lên thăm em tôi .

12-5-1966


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,125
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: khietnghi