Thơ  

Tặng Quạt Em

Xuân Diệu


Còn vài hôm nữa em xa !
Tặng em chiếc quạt đôi ta níu gần;
Xin làm chiếc quạt tương thân
Bên em, họa có đỡ đần nhớ thương .

Chỉ là chiếc quạt vấn vương,
Không là chiếc bóng đêm trường cùng em .
Ước làm hoa nở em xem
Làm mây lui tới, làm thêm trăng vàng .

Quạt hè ôm ấp cưu mang,
Lòng anh em nhớ anh thương bốn mùa .
Dẫu khi cuối hạ sương mờ,
Ẩn mình, quạt vẫn đợi chờ tay em.

31-8-1965


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,108
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: khietnghi