Thơ  

Em Tặng Quạt

Xuân Diệu

Lần đầu em tặng quạt anh,
Mở ra như thể nửa vành vầng trăng .
Tay cầm phơ phất líu lăng
Nửa như gió thổi, nửa bằng chim bay .
Vật thường sâu sắc ai hay
Đeâm đên gìn giữ, ngày ngày nâng niu
Gần cùng trộn lẫn hơi yêu;
Cách xa, xin gởi hồn theo quạt nồng

31-8-1965


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,040
Nguồn:
Đăng bởi: Tí Lười ()
Người gửi: khietnghi