Thơ  

Khoảng Cách

Chế Lan Viên


Khi em xoay lưng lại với anh
Hai đứa cách nhau một vòng quay trái đất
Khi hai đứa mắt đã soi trong mắt
Thì không gian còn khoàng cách nào đâu


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,961
Nguồn:
Đăng bởi: Nhật Huy ()
Người gửi: Nangxuan