Thơ  

Tại Em Gắng... Vờ Thương

Vinh Đặng

"tặng em gái vườn thơ"
thơ năm chữ khù khờ
câu song thất lơ ngơ lạc lối
lỡ bước đường ...
có tội nghiệp không ?
khiến đôi lục bát lần chần
đứng vườn thơ réo gọi chân sáo về

tứ tuyệt chừ u mê phố mọi
đỗ quyên dầu có hỏi ... chẳng thưa
vờ thương (không biết) tại em gắng
nỗi nhớ nhung sao nói sao vừa

ơi em,
phố mọi đổ mưa
phố em đổ tội tôi vừa ...
.
.
.
tránh /
thôi


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,001
Nguồn:
Đăng bởi: Editor ()
Người gửi: